60ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: பண்டிதர் பொன்னையா இராமுப்பிள்ளை

Posted on 01 Mar 2020 by Admin
4ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் மாணிக்கம் பாலசுப்பிரமணியம்


பிறப்பு: 25 FEB 1948 *** இறப்பு:03 MAR 2016
பிறந்த இடம்: யாழ். நீர்வேலி
வாழ்ந்த இடம்: ஜேர்மனி

Posted on 01 Mar 2020 by Admin
2ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் செல்லையா சுப்பிரமணியம்


பிறப்பு 15 MAY 1944 *** இறப்பு 12 FEB 2018
C.T.B மணியண்ணை- ராஜ்மணி பந்தல் சேவை
இறந்த வயது 73
நீர்வேலி(பிறந்த இடம்) கனடா

Posted on 23 Feb 2020 by Admin
15 ஆவது ஆண்டு நினைவு நாள்: அமரர் தம்பிப்பிள்ளை வேலுப்பிள்ளை (T.V)

Posted on 15 Feb 2020 by Admin
5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் சின்னத்தம்பி மார்க்கண்டு
இறந்த வயது 72
நீர்வேலி(பிறந்த இடம்) Madipakkam - India

Posted on 27 Dec 2019 by Admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next >>

Content Management Powered by CuteNews