8ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் யோகமலர் இரத்தினசிங்கம் (மம்மி)
இறந்த வயது 64 - நீர்வேலி(பிறந்த இடம்)

Posted on 01 Sep 2020 by Admin
26ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் வே. சின்னத்தம்பி

Posted on 20 May 2020 by Admin
நன்றி நவிலல்: திரு தம்பு இராசதுரை


வயது 78
பிறந்தது வாழ்ந்தது :நீர்வேலி மேற்கு

Posted on 20 May 2020 by Admin
41ம் நாள் நினைவஞ்சலி :அமரர் செல்வராசா சின்னத்தம்பிநீர்வேலி(பிறந்த இடம்)
தோற்றம் 17 APR 1934 *** மறைவு 15 MAR 2020

Posted on 23 Apr 2020 by Admin
கண்ணீர் அஞ்சலி: எழுத்தாளர் நீர்வை பொன்னையன்


தோற்றம் 24 Mar 1930 *** மறைவு 26 MAR 2020

Posted on 27 Mar 2020 by Admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next >>

Content Management Powered by CuteNews