நன்றி நவிலல்: திரு கந்தையா தேவராசா
திரு கந்தையா தேவராசா
வயது 87
நீர்வேலி மேற்கு, Sri Lanka (பிறந்த இடம்)
பிறப்பு 18 APR 1934***இறப்பு 06 MAY 2021

Posted on 04 Jun 2021 by Neervely Admin1
நன்றி நவிலல்: திரு காந்தன் செல்வராசா
வயது 73
பிறந்த இடம்: நீர்வேலி, Sri Lanka
வாழ்ந்த இடங்கள்: கனடா, Canada

Posted on 01 Jun 2021 by Neervely Admin1
27ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் வே. சின்னத்தம்பி

Posted on 07 May 2021 by Admin
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் தம்பு இராசதுரை
அமரர் தம்பு இராசதுரை
இறந்த வயது 78
நீர்வேலி மேற்கு(பிறந்த இடம்)
பிறப்பு 10 AUG 1941***இறப்பு 13 APR 2020

Posted on 30 Apr 2021 by Neervely Admin1
10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் தம்பு நடராஜா
அமரர் தம்பு நடராஜா
இறந்த வயது 89
நீர்வேலி(பிறந்த இடம்)
பிறப்பு 03 DEC 1921 *** இறப்பு 03 APR 2011

Posted on 09 Apr 2021 by Neervely Admin1

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next >>

Content Management Powered by CuteNews