1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் அன்னபூரணம் பசுபதி

Posted on 23 Sep 2016 by Admin
4ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் யோகமலர் இரத்தினசிங்கம்பிறப்பு : 31 ஒக்ரோபர் 1947 - இறப்பு : 30 ஓகஸ்ட் 2012


Posted on 14 Sep 2016 by Admin
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் இராசையா ஈஸ்வரகுமார் (குமார்)
பிறப்பு : 21 சனவரி 1962 - இறப்பு : 28 யூன் 2015

Posted on 15 Jul 2016 by Admin
5ம், 1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலிகள்:அமரர் தம்பு நடராசா
அன்னை மடியில் ******** ஆண்டவன் அடியில்
3 டிசெம்பர் 1921 ****** 3 ஏப்ரல் 2011

அமரர் நடராசா மகேஸ்வரி
அன்னை மடியில் ****** ஆண்டவன் அடியில்
31 யூலை 1933 ****** 25 யூன் 2015


Posted on 29 Jun 2016 by Admin
1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி: அமரர் கதிரவேல் சுந்தரலிங்கம்
பிறப்பு : 17 ஒக்ரோபர் 1955 - இறப்பு : 23 மே 2015

Posted on 10 Jun 2016 by Admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next >>

Content Management Powered by CuteNews